Tessie soluție orală 0,3 mg/ml pentru câini 15 ml

Orion Corporation
130,00 RON
Orion Corporation
Disponibil in stoc

Descriere

     Acest produs este un Medicament Veterinar, poate fi ridicat doar din Farmacia Novavet, Strada Vatra dornei Nr 5  Sector 4 Bucuresti (zona Big Berceni - Alexandru Obregia) pe baza unei Retete eliberate de un Medic Veterinar.

Tessie soluție orală 0,3 mg/ml pentru câini
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare ml conține:
Substanţă activă:
Tasipimidină (tasipimidin.) 0,3 mg
(echivalentul a 0,427 mg de sulfat de taspimidină)
Excipienți:
Benzoat de sodiu (E211) 0,5 mg
Tartrazină (E102)
Albastru briliant (E133)
Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Soluție orală.
Soluție limpede de culoare verde.
4. PARTICULARITĂŢI CLINICE
4.1 Specii țintă
Câini
4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă
Reducerea pe termen scurt a anxietății și fricii ocazionale, la câini, declanșată de zgomot sau plecarea
stăpânului.
4.3 Contraindicații
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se utilizează la câinii cu boală sistemică moderată sau gravă (cu un scor ASA III sau mai mare), de
ex. la câinii cu insuficienţă renală, hepatică sau cu boli cardiovasculare moderate până la grave.
Nu se utilizează la câinii la care ultima administrare a produs în mod evident sedare (au prezentat
semne de ex. de somnolență, mișcări necoordonate, scăderea receptivității) la o administrare
anterioară.
Consultaţi secţiunea 4.7.
4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Semnele tipice de anxienate şi frică sunt gâfâitul, tremuratul, agitația (schimbarea frecventă a locului,
alergatul de colo-colo, neliniştea), căutarea oamenilor (lipirea de aceştia, ascunderea în spatele şi
urmărirea acestora, atingerile cu lăbuţa), ascunderea (sub mobilier, în camere întunecoase), încercarea
de a evada, frisoane (absenţa mişcărilor), refuzul de a mânca mâncare sau recompense, incontinenţa
urinară, defecarea necorespunzătoare, salivarea, etc. Aceste semne pot fi atenuate, dar nu eliminate
complet.
3
La animalele extrem de neliniștite, surescitate sau agitate, nivelurile de catecolamine endogene sunt
adesea ridicate. Este posibil ca efectul farmacologic indus de alfa-2-agoniști să fie diminuat la astfel de
animale.
Trebuie luată în considerare utilizarea unui program de modificare comportamentală, în special atunci
când este vorba despre o afecțiune cronică, precum anxietatea de separare.
4.5 Precauţii speciale pentru utilizare
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Consultaţi de asemenea secţiunea 4.9.
Dacă câinele este sedat (prezintă de ex. semne de somnolență, mișcări necoordonate, scăderea
receptivităţii), nu îl lăsaţi nesupravegheat şi nu îi daţi să mănânce şi nici să bea apă.
Nu a fost studiată siguranța administrării tasipimidinei la câini cu vârsta mai mică de 6 luni sau de
peste 14 ani sau care cântăresc mai puțin de 3 kg. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea
beneficiu/ risc efectuată de medicul veterinar responsabil.
Precizia seringii a fost demonstrată doar pentru doze de sau peste 0,2 ml. Aşadar, câinii care necesită
doze sub 0,2 ml nu pot fi trataţi.
Deoarece temperatura corporală poate scădea după administrare, animalul tratat trebuie ținut la o
temperatură ambientală adecvată.
Tasipimidina poate induce în mod indirect creșterea glicemiei. La animalele diabetice, se utilizează în
conformitate cu evaluarea beneficiu/ risc efectuată de medicul veterinar.
În caz de vărsături după ingerarea soluției orale, păstrați intervalul obișnuit recomandat între două
administrări (cel puţin 3 ore) înainte de a administra din nou produsul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la
animale
Expunerea la tasipimidină poate cauza efecte adverse, cum ar fi sedarea, depresia respiratorie,
bradicardia și hipotensinea.
Evitați ingestia orală și contactul cu pielea, inclusiv contactul mână-gură.
Pentru a preveni accesul copiilor la produs, nu lăsați nesupravegheată seringa de dozare umplută în
timp ce pregătiți câinele pentru administrare. Seringa utilizată și flaconul închis trebuie introduse
înapoi în cutia originală și depozitate astfel încât să nu fie la vederea și îndemâna copiilor.
În cazul contactului cu pielea, spălați imediat zona expusă cu apă și îndepărtați hainele contaminate. În
cazul ingestiei accidentale, solicitați imediat asistență medicală și prezentați medicului prospectul sau
eticheta produsului. Nu conduceți vehicule, deoarece pot apărea sedarea și modificări ale tensiunii
arteriale.
Acest produs poate să provoace o ușoară iritație a ochilor. Evitați contactul cu ochii, inclusiv contactul
mână-ochi. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat ochii cu apă.
Acesta este un produs medicinal veterinar care poate să provoace hipersensibilitate (alergie).
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tasipimidină sau la oricare dintre excipienți trebuie să
evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
Spălați mâinile după utilizare.
4
4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)
Letargia și emeza se numără printre reacțiile adverse foarte frecvente raportate în studiile clinice.
Sedarea, tulburările de comportament (lătratul, comportamentul de evitare, dezorientarea, reactivitate
crescută), paloarea membranelor mucoase, ataxie, diaree, incontinență urinară, grețuri, gastroenterită,
polidipsie, leucopenie, reacții de hipersensibilitate, somnolență și anorexie au fost frecvent raportate în
studiile clinice, ca fiind reacţii adverse.
În plus, în studiile preclinice la animalele neanxioase, au fost observate scăderea ritmului cardiac, a
tensiunii arteriale şi a temperaturii corporale.
Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie:
- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate prezintă reacţii adverse)
- frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 de animale tratate)
- mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1.000 de animale tratate)
- rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10.000 de animale tratate)
- foarte rare (mai puţin de 1 din 10.000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate).
4.7 Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
Studiile de laborator făcute pe şobolani au arătat semne de dezvoltare a unui grad de toxicitate la
dozele maternotoxice, cauzând semne clinice clare de sedare, scăderea consumului de mâncare şi
scăderea în greutatea corporală la femele.
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației la speciile
țintă.
A nu se utiliza pe perioade de gestaţie sau de lactaţie.
4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Se preconizează că utilizarea altor sedative care acționează asupra sistemului nervos central poate
potența efectele tasipimidinei, așadar, este necesară o ajustare adecvată a dozei.
4.9 Cantităţi de administrat şi calea de administrare
Administrare orală.
Produsul este destinat utilizării pe termen scurt dar poate fi administrat în siguranță pentru o durată de
până la 9 zile consecutive.
Produsul trebuie administrat oral într-o doză de 0,1 ml/kg de greutate corporală (echivalentul a
30 µg/kg) în cazuri de anxietate și frică ocazionala ,la câini declanșate de zgomot sau plecarea
stăpânului.
Dacă produsul este destinat folosirii în situaţiile în care câinele rămâne singur după administrare,
trebuie administrată o doză de test. După administrarea dozei de test, câinele trebuie supravegheat
timp de 2 ore pentru a se asigura că doza selectată a produsului nu este asociată cu reacţii adverse şi că
este sigură pentru câine, atunci când acesta rămâne nesupravegheat (consultaţi secţiunea 4.5).
Nu hrăniți câinele timp de o oră înainte sau după tratament deoarece acest lucru poate întârzia
absorbția. Pentru a vă asigura că câinele înghite soluția, îi puteți da o mică recompensă. Apa poate fi
consumată la discreție.
5
Supravegheaţi câinele. Dacă evenimentul care induce frica continuă iar câinele începe din nou să
prezinte semne de anxietate şi teamă, administrarea unei noi doze poate fi efectuată după cel puţin 3
ore de la doza anterioară. Produsul poate fi administrat de până la 3 ori în decursul a 24 de ore.
Reducerea dozei
Dacă câinele prezintă stare de somnolenţă, mișcările acestuia sunt necontrolate sau dacă răspunde
anormal de lent la chemarea stăpânului după ce a primit tratamentul, este posibil ca doza să fie prea
ridicată. Următoarea doză trebuie redusă la 2/3 din volumul dozei anterioare, corespunzând cu
20 µg/kg greutate corporală. Reducerea dozei trebuie facută doar conform sfatului medicului veterinar.
Anxietate și frică declanșate de zgomot:
Prima doză trebuie administrată cu o oră înainte de momentul preconizat al survenirii stimulului care
declanșează anxietatea, de îndată ce câinele prezintă primele semne de anxietate sau atunci când
stăpânul identifică un stimul tipic care poate conduce la anxietate sau teamă în cazul câinelui
respectiv.
Anxietate și frică declanșate de plecarea stăpânului:
Doza trebuie administrată cu o oră înainte de momentul preconizat al plecării stăpânului.

Acesta este  un Medicament Veterinar si se elibereaza doar pe baza de Prescriptie Medicala Veterinara.   

Medicii de la Clinica Novavet va pot ajuta cu stabilirea diagnosticului si prescrierea medicatiei necesare.

Prospect Tessie solutie orala

Detalii